Aktivitet

Hamar Soul Children øver kl. 18.00-19.45 annenhver fredag (partallsuker) i Brukshuset Hamar (Stormyrveien 11). Vi øver ikke i skoleferier. Vi tar hensyn til gjeldende smittevernregler. Vi holder god avstand og vasker/spriter hender ofte. 


Semesterplan våren 2021: 

Fredag 15/1 kl. 18:00-19:45: Øvelse avlyst pga. korona
Fredag 29/1 kl. 18:00-19:45: Øvelse
Fredag 12/2 kl. 18:00-19:45: Øvelse
Fredag 26/2 kl. 18:00-19:45: Øvelse
Fredag 12/3 kl. 18:00-19:45: Øvelse
Fredag 26/3 kl. 18:00-19:45: Øvelse
Fredag 9/4 kl. 18:00-19:45: Øvelse
Fredag 23/4 kl. 18:00-19:45: Øvelse
Fredag 7/5 kl. 18:00-19:45: Øvelse
Fredag 21/5 kl. 18:00-19:45: Øvelse
Fredag 4/6 kl. 18:00-19:45: Øvelse

Hvis det blir mulig å gjennomføre, så kommer det en opptreden eller to i tillegg til øvelsene!